Veřejná vyhláška - OOP - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích v souvislosti s dopravním omezením na silnicii III. třídy č. III/3798 v obci Svatoslav

Datum vyvěšení: 
5.2.2019
Datum sejmutí: 
22.2.2019

MěÚ Tišnov - ODŽÚ