Veřejná vyhláška - OOP - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích v souvislosti s dopravním omezením na silnici II. třídy II/389 v obci Újezd u Tišnova

Datum vyvěšení: 
6.2.2019
Datum sejmutí: 
25.2.2019

MěÚ Tišnov - ODŽÚ