Veřejná vyhláška - OOP - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - v souvislosti s dopravním omezením v křižovatce silnice č. II/379, silnice č. II/377 a místní komunikace 1c ( ulice Brněnská)

Datum vyvěšení: 
11.3.2019
Datum sejmutí: 
27.3.2019

MěÚ Tišnov - ODŽÚ