Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy, kterým se dočasně omezuje užívání pitné vody z vodovodu pro veřejnou potřebu v obci Běleč a její místní části Křeptov

Datum vyvěšení: 
28.11.2018
Datum sejmutí: 
1.3.2019

MěÚ Tišnov - odbor životního prostředí