Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy- stanovení přechodné úpravy provozu na dálnicích, silnicích, místních komunikacích a veřejně přístupných účelových komunikacích

Datum vyvěšení: 
14.9.2018
Datum sejmutí: 
1.10.2018

MěÚ Tišnov - odbor dopravy a živnostenský úřad