Veřejná vyhláška - Oznámení o konání veřejného projednání návrhu Změny č. 1 územního plánu Borač a o jeho zveřejnění a vystavení

Datum vyvěšení: 
6.2.2019
Datum sejmutí: 
2.4.2019

Městský úřad Tišnov - odbor územního plánování