Vestavba učeben v ZŠ nám. 28. října (07/2017)

Datum: 
21.7.2017
Počet fotografií: 10
Tento projekt byl zahájen v září r. 2016 a představuje vestavbu 6 učeben s komplexním zázemím v půdním prostoru pavilonu č. 8 s plánovanou kapacitou 180 dětí. Součástí projektu je i veškeré vybavení učeben, družin, kabinetů a šaten. Celkové náklady projektu jsou plánovány ve výši 14 mil. Kč ( z toho 9,5 mil. Kč tvoří dotace z Ministerstva financí). Učebny jsou již dokončeny, nyní se v nově vzniklých prostorách připravuje montáž nábytku. Slavnostní otevření proběhne současně se začátkem školního roku.
Autor: Roman Skřepek / Datum vytvoření: 21.7.2017 / Datum změny: 21.7.2017