Volby 2017 - přihlašování zájemců o členství ve volebních komisích

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky proběhnou ve dnech 20. a 21. října 2017.

Již nyní můžete vyplnit na webu města Tišnova přihlášku pro zájemce o členství v okrskové volební komisi.

Podání přihlášky prostřednictvím tohoto elektronického dotazníku neznamená automatické zařazení do okrskové volební komise, neboť dle příslušného zákona musí být při obsazování míst v okrskových volebních komisích v první řadě zohledněny delegační listiny jednotlivých volebních stran.
V případě, že bude žadatel do některé okrskové volební komise zařazen, bude o tom ze strany Městského úřadu Tišnov včas informován.

Více informací budete postupně nacházet zde: http://www.tisnov.cz/informace-k-volbam

 

Datum vytvoření: 4.6.2017 / Datum změny: 7.6.2017