Volné pracovní pozice na MěÚ Tišnov - prodloužení termínu

Město Tišnov vyhlašuje výběrová řízení pro obsazení následujících pozic:

1) Referent Odboru investic a projektové podpory (investiční referent) na dobu určitou, po dobu dlouhodobé nepřítomnosti

Město Tišnov PRODLUŽUJE TERMÍN PRO PODÁVÁNÍ PŘIHLÁŠEK do 31. 3. 2017, do 12:00 hod., všechny ostatní náležitosti vyhlášení zůstávají beze změn.

 

2) Referent Odboru správy majetku a komunálních služeb

Město Tišnov PRODLUŽUJE TERMÍN PRO PODÁVÁNÍ PŘIHLÁŠEK do 31. 3. 2017, do 12:00 hod., všechny ostatní náležitosti vyhlášení zůstávají beze změn.

 

K přihlášce připojte strukturovaný životopis, motivační dopis, prohlášení o bezúhonnosti, kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání, souhlas s nakládáním s poskytnutými osobními údaji pro účely tohoto výběrového řízení ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

Před uzavřením pracovní smlouvy doloží vybraný uchazeč originál výpisu z evidence Rejstříku trestů ne starší 3 měsíce a originál dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání.

Přihlášky zasílejte se všemi požadovanými náležitostmi a přílohami, bez nich není Vaše přihláška úplná a nemůže být zahrnuta mezi přihlášky dalších uchazečů o nabízené pracovní místo.

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu.

Datum vytvoření: 27.3.2017 / Datum změny: 27.3.2017