VV OOP - stanovení přechodné úpravy provozu - III/38715 Ochoz u Tišnova - Lomnice, oprava komunikace

Datum vyvěšení: 
12.7.2019
Datum sejmutí: 
29.7.2019

MěÚ Tišnov ODŽÚ