VV OOP - stanovení přechodné úpravy provozu - silnice č. II/379 Tišnov, ul. Brněnská

Datum vyvěšení: 
12.6.2019
Datum sejmutí: 
28.6.2019

MěÚ Tišnov ODŽÚ