VV - Oznámení o konání opakovaného veřejného projednání návrhu územního plánu Předklášteří a o jeho zveřejnění a vystavení

Datum vyvěšení: 
3.7.2019
Datum sejmutí: 
29.8.2019

MěÚ Tišnov OÚP