VV - Oznámení o konání veřejného projednání návrhu Změny č. 1 územního plánu Šerkovice a o jeho zveřejnění a vystavení

Datum vyvěšení: 
19.6.2019
Datum sejmutí: 
12.9.2019

MěÚ Tišnov OÚP