VV - Oznámení o konání veřejného projednání návrhu Změny č. 2 územního plánu Žďárec a o jeho zveřejnění a vystavení

Datum vyvěšení: 
19.7.2019
Datum sejmutí: 
19.9.2019

MěÚ Tišnov OÚP