Výběrové řízení - na zjištění zájemce o koupi nemovité věci v obci Lomnice u Tišnova a to parcely č. 272/53

Datum vyvěšení: 
5.10.2018
Datum sejmutí: 
7.11.2018

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových