Výběrove řízení - referent odboru kancelář starosty a vnějších vztahů

Vyhlašujeme výběrové řízení pro obsazení pozice referent/ka Odboru kancelář starosty a vnějších vztahů

Popis pracovní pozice:

Administrace a propagace informačních systémů města,
propagace investičních akcí města,
příprava a následná administrace nových webových stránek města,
pořizování fotodokumentace a publikace projektů města,
realizace a vyhodnocování anket se zapojením veřejnosti,
příprava článků a zajištění grafických podkladů pro Tišnovské noviny,
zajišťování přípravy a výroby grafických podkladů pro společenské akce pořádané městem,
výkon funkce tajemníka Komise pro komunikaci a média a další.

ZÁJEMCI SE MOHOU PŘIHLÁSIT DO 17.12.2018

  • písemně na adresu: MěÚ Tišnov, nám. Míru 111, 666 19  TIŠNOV,
  • písemně na podatelnu MěÚ Tišnov do 17.12.2018 – do 17:00 hod.

Více informací v příloze.

Přílohy: 
Datum vytvoření: 30.11.2018 / Datum změny: 30.11.2018