Výběrové řízení - referent/ka ODŽÚ

Vyhlašujeme výběrové řízení pro obsazení pozice

Referent/ka Odboru dopravy a živnostenský úřad (agenda speciálního stavebního úřadu)

na dobu určitou, po dobu dlouhodobé nepřítomnosti

Popis pracovní pozice:

Zajišťování agendy v oblasti speciálního stavebního úřadu ve věcech silnic II. a III. třídy, místních komunikací a veřejně přístupných účelových komunikací a působnost silničního správního úřadu ve věcech silnic s výjimkou věcí, o kterých rozhoduje Ministerstvo dopravy
a spojů nebo orgán kraje v přenesené působnosti - zejména výkon administrativních činností.

ZÁJEMCI SE MOHOU PŘIHLÁSIT DO  15.08.2018

písemně na adresu: MěÚ Tišnov, nám. Míru 111, 666 19 TIŠNOV, 
písemně na podatelnu MěÚ Tišnov do 15.08.2018 – do 17:00 hod.,

a to v zalepené obálce s textem: „Výběrové řízení – Referent/ka ODŽÚ – NEOTVÍRAT“.

Všechny další informace najdete v přiloženém souboru.

Datum vytvoření: 11.7.2018 / Datum změny: 11.7.2018