Vyjádření Policie ČR k varování ze dne 8. ledna

V úterý 8. ledna jsme zveřejnili varování Městské policie Tišnov, která obdržela  oznámení dvou případů lákání dětí ke svezení vozidlem neznámým mužem. Policie České republiky tato oznámení prošetřila a npor. Bc. Marek Wágner, vedoucí Obvodního oddělení PČR  v Tišnově, nám k tomu zaslal následující vyjádření:

“V pondělí se objevila zpráva o tom, že v Tišnově měl zatím neznámý člověk lákat děti do automobilu. Žáci měli nabídku neznámé osoby odmítnout. Tišnovští policisté informace prověřili. Z výslechu dětí, které měly být osloveny, vyplynulo, že ve dvou případech si událost zcela vymyslely. V jednom případě dítě uvedlo, že kohosi slyšelo volat něco z auta, ale nevyloučilo možnost, že volání mohlo směřovat k ženě, která šla několik kroků před ním. Prověřením nebylo zjištěno podezření ze spáchání trestného činu, ani jiného protiprávního jednání. Policie České republiky, obvodní oddělení Tišnov v současné době neprověřuje žádný případ obdobného oznámení.”

 

Varovná zpráva ze dne 8. ledna:

Rodiče a děti pozor!  V tomto týdnu přijala městská policie oznámení dvou případů lákání dětí ke svezení vozidlem neznámým mužem. Žádáme proto rodiče, aby poučili své děti o bezpečném chování a v případě, že by byly osloveny v tomto smyslu, aby vše neprodleně nahlásili ve škole nebo přímo na MP, tel. 603 577 252 nebo na Policii ČR, tel. 158. V ideálním případě zachytit na mobilní telefon vozidlo a poznávací značku nebo si uvedené znaky jinak zaznamenat. V uvedených případech se jednalo o černé osobní vozidlo podobné Škoda Octavia a muž měl mít černou čepici, černou bundu a tmavé brýle. Děkujeme za spolupráci.

Datum vytvoření: 9.1.2019 / Datum změny: 9.1.2019