Výměna výtahu v budově Polikliniky Tišnov

V měsíci lednu 2018 bude provedena výměna stávajícího výtahu v budově Polikliniky Tišnov. Tento výtah je určen k výměně, jelikož jeho technický stav již neodpovídá současným požadavkům na bezpečný a bezproblémový provoz. Termín rekonstrukce je stanoven od 8. - 29. ledna 2018. Po dobu prací nebude možné umožnit přístup do vyšších poschodí jinak než po schodišti. Při plánování návštěvy lékaře je třeba s tím předem počítat.

Výměnu výtahu provede firma Výtahy Brno s.r.o., která zvítězila v listopadu tohoto roku v obálkové metodě výběru veřejné zakázky.  Předpokládaná cena je 920.000,- korun bez DPH. Na tuto investiční akci nám poskytl dotaci Jihomoravský kraj ve výši 400.000,- korun.

Veškerou stavební dokumentaci provedla Ing. arch. Lenka Kropšová.

Parametry stávajícího výtahu TOV 500

  • Nosnost: 500 kg

Parametry nového lanového výtahu TOV 1000/1:

  • Nosnost: 1000 kg – 13 osob
Datum vytvoření: 14.12.2017 / Datum změny: 14.12.2017