Výstava COPULI LAPIDUM a badatelské vycházky

Rádi bychom Vás pozvali na výstavu COPULI LAPIDUM, která mapuje zříceniny i zachovalé hrady v povodí řek Svratky a Svitavy. Při zahájení výstavy bude v prodeji katalog, který je již několik let beznadějně rozebrán. Spolek Continuum Vitae na svůj náklad zajistil další vydání.

Zveme Vás zejména na  dvě badatelské vycházky.

Sobota 16. června v 11.00 na bývalém hrádku Čepička (arch. Šimeček)

Sobota  21. července v 10:00 u kostela v Deblíně - hrad nebo bazilika? (Mgr. Aleš Flídr).

Ukázku z publikace najdete v příloze.

 

Datum vytvoření: 13.6.2018 / Datum změny: 13.6.2018