Využívání autobusového terminálu Tišnov - UPOZORNĚNÍ

Upozorňujeme, že od čtvrtka 16. července 2015 do pondělí 31. srpna 2015 dojde ke změnám v organizaci autobusové dopravy na autobusovém terminálu Tišnov.

Na linkách 153, 163, 311, 312, 314, 330 až 336 a xR3 dochází k dočasným změnám zastávek v uzlu Tišnov, železniční stanice. Vzhledem k pokračující drážní výluce Brno – Kuřim (– Tišnov) je nutné přistoupit ke změně organizace dopravy v terminálu Tišnov i po ukončení jeho modernizace. Veřejná linková osobní doprava a náhradní autobusová doprava za rychlíky v terminálu bude organizována následujícím způsobem:

stanoviště 1: linka 312 a spoje neintegrované linky 730800;

stanoviště 2: linky 311 a 314;

stanoviště 3: linky 163, 334, 335 a 336;

stanoviště 4: linky 153, 330 a 331;

stanoviště 5: linka 333;

stanoviště 6: linka 332;

stanoviště R: linka xR3 (v délce dvou stanovišť).

Pro výstup cestujících slouží vždy první stanoviště ve směru jízdy na příslušném nástupišti, a to stejným způsobem, jako před zahájením modernizace přestupního uzlu. Přiřazení jednotlivých linek a směrů odjezdů k odjezdovým stáním je rovněž patrné z přiloženého plánku.

Přílohy: 
Datum vytvoření: 15.7.2015 / Datum změny: 15.7.2015