Žádosti o dotace z rozpočtu města max. do 21. února

Upozorňujeme, že čtvrtek 21. 2. 2019 je posledním dnem, kdy je možné podat žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu města Tišnova v rámci Vyhlášeného dotačního programu Podpora činnosti v oblastech sportu a tělovýchovy, kultury, volnočasových aktivit mládeže, prorodinných aktivit, ostatní zájmové činnosti a životního prostředí pro rok 2019. Více informací získáte na webových stránkách města „Dotační program na rok 2019 - Řádné dotace“  .

Datum vytvoření: 20.2.2019 / Datum změny: 20.2.2019