Záměr prodat - části pozemků v k.ú. Tišnov, a to část parc. č. 1560/4 a část parc.č. 1473/37

Datum vyvěšení: 
1.3.2019
Datum sejmutí: 
16.4.2019

MěÚ Tišnov - OSMKS

Soubory: