Zápis do mateřských škol v Tišnově na školní rok 2017/2018

Opět spouštíme Systém pro podporu přijímacího řízení do MŠ, tentokrát na školní rok 2017/2018. Systém je již naplněn aktuálními informacemi.

V letošním roce bude probíhat proces zápisu obdobně jako v roce loňském. Elektronické žádosti je možné vyplňovat od 3.4.2017 do 28.4.2017, samotné podávání žádostí proběhne 2.5.2017 a 31.5.2017 převezmou rodiče rozhodnutí o přijetí ev. nepřijetí dítěte.

Přijímací kritéria doznala oproti loňskému roku určitých změn, neboť jsme byli nuceni reagovat na změnu legislativy, která zvýhodňuje přijetí dětí starších 4 let bydlících ve spádovém obvodu mateřské školy. V kritériích bylo ponecháno zvýhodnění i pro děti, které již mají ve stejné školce svého staršího sourozence, výhodu je však možné využít pouze pro děti starší 3 let. Další body je možné získat, pokud dítě přihlásíte k celodenní docházce od 1.9.2017.

Všechny potřebné informace najdete zde: https://zapisms.tisnov.cz/, v jednotlivých MŠ nebo v příštím vydání Tišnovských novin, které vyjdou 23.3.2017. Hlavním tématem tohoto čísla bude zejména vzdělávání a volný čas (školky, školy, kroužky, ale i přednášky, besedy, kurzy, apod.).
  

Datum vytvoření: 28.2.2017 / Datum změny: 2.3.2017