Zápis do mateřských škol v Tišnově na školní rok 2018/2019

Opět po roce spouštíme Systém pro podporu přijímacího řízení do MŠ, tentokrát na školní rok 2018/2019. Systém je již naplněn aktuálními informacemi. Dále jsme zvolili nové grafické rozhraní, snad se Vám v něm bude dobře pracovat.

V letošním roce bude probíhat proces zápisu obdobně jako v roce loňském. Elektronické žádosti bude možné vyplňovat od 2.4.2018 do 27.4.2018, samotné podávání žádostí proběhne 2.5.2018 a 30.5.2018 převezmou rodiče ve školkách rozhodnutí o přijetí ev. nepřijetí dítěte.

Přijímací kritéria doznala oproti loňskému roku určitých změn, zavedení spádových obvodů bylo upraveno, takže v letošním roce je stanoven pouze jeden školský obvod pro MŠ, a tím je celé území města Tišnova. V kritériích bylo i nadále ponecháno zvýhodnění i pro děti, které již mají ve stejné školce svého staršího sourozence, výhodu je však možné využít pouze pro děti starší 3 let. Další body je možné získat, pokud dítě přihlásíte k celodenní docházce od 1.9.2018.

Všechny potřebné informace najdete zde: https://zapisms.tisnov.cz/, v jednotlivých MŠ nebo v dubnovém čísle Tišnovských novin. Hlavním tématem tohoto čísla bude zejména vzdělávání a volný čas (školky, školy, kroužky, ale i přednášky, besedy, kurzy, apod.).
 

Datum vytvoření: 3.4.2018 / Datum změny: 3.4.2018