Zápisy o výsledku voleb do zastupitelstev obcí ORP Tišnov 2018

Datum vyvěšení: 
6.10.2018
Datum sejmutí: 
17.10.2018