Zasedání Zastupitelstva města Tišnova 1/2019 - pozvánka k on-line přenosu

On-line přenos z dnešního, letos prvního, zasedání Zastupitelstva města Tišnova (velká zasedací místnost radnice od 17 hod) můžete sledovat 
 na YouTube kanálu města Tišnova >>> http://zive.tisnov.cz >>> přímý přenos bývá připraven cca 15 minut před začátkem jednání a startuje při zahájení jednání

 

Aktualizace ze dne 5.2.2019 >> záznam z tohoto jednání zastupitelstva naleznete ZDE.

 

Program jednání: 

1. Zahájení (schválení ověřovatelů, schválení programu jednání)

2. Návrh rozpočtu města Tišnova na rok 2019

3. Střednědobý výhled rozpočtu města Tišnova na roky 2020-2022

4. Rozpočtové opatření města Tišnova č.1/2019

5. Výroční zpráva o činnosti Městské policie Tišnov za rok 2018

6. Organizační a Pracovní řád Městské policie Tišnov

7. Vzorové smlouvy k dotačním programům 2019

8. Bezúplatné nabytí pozemku parc.č. 2466/603 v k.ú. Tišnov (ul. Marie Pavlíkové)

9. Nabídka na odkoupení pozemku parc.č. 749/1 v k.ú. Tišnov (nad penzionem)

10. Smlouva o spolupráci při zabezpečení požární ochrany

11. Zápis č. 1/2019 ze zasedání Výboru finančního Zastupitelstva města Tišnova

12. Zápis č. 1/2019 ze zasedání Výboru kontrolního Zastupitelstva města Tišnova

13. Zápis č. 1/2019 ze zasedání Výboru pro strategické plánování

14. Zpráva o činnosti Rady města Tišnova ke dni 17.1.2019

15. Dotazy, podněty, připomínky

 

Podklady k projednávání si můžete prohlédnout ZDE.

 

 

Datum vytvoření: 28.1.2019 / Datum změny: 5.2.2019