Zveřejnění dotačního programu ,,Podpora základních činností v oblasti poskytování sociálních služeb občanům města Tišnova a občanům obcí SO ORP Tišnov pro rok 2019“ schválené Radou města Tišnova dne 6.2. 2019

Datum vyvěšení: 
12.2.2019
Datum sejmutí: 
16.3.2019

Městský úřad Tišnov - odbor sociálních věcí