V minulém roce město dokončilo přípravy architektonicko-urbanistické soutěže na Revitalizaci náměstí Míru.

Tajemnice Městského úřadu Tišnov vyhlašuje výběrové řízení pro obsazení pozice Vedoucí Odboru kancelář starosty a vnějších vztahů. 

Žádosti o dotace v rámci vyhlášeného dotačního programu Podpora činnosti v oblastech sportu a tělovýchovy, kultury, volnočasových aktivit mládeže, prorod