Vítání našich nejmenších občánků je krásnou tradicí v našem městě, ale bohužel nyní nelze tato osobní setkání s rodiči a dětmi organizovat vzhledem k legisla

V lednu 2018 proběhla veřejná prezentace konceptu architektonické studie Revitalizace sídliště Pod Květnicí.

Přijměte pozvání na Tišnovské trhy, které se na náměstí Míru v Tišnově konají v sobotu 24. 10. od 8 do 11 hodin