Děkujeme všem dobrovolníkům, kteří se zapojili do šití roušek pro zařízení sociálních služeb, ostatní provozovny a jiné spoluobčany. Jedná s

V pondělí 30.března zveřejní Tišnovská televize na svém webu prostřednictvím kanálu YouTube záznam poselství duchovních čtyř křesťanských církví z Ti

Pro průběžnou aktualizaci dat žádáme jednotlivé poskytovatele zdravotnických služeb v JMK o vyplnění interaktivního dotazníku, který najdete