Nouzový stav (vyhlášený usnesením Vlády ČR č.194 ze dne 12.03.2020 pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koro

Během nouzového stavu kvůli šíření viru COVID-19 je potřeba upravit i rutiny nakládání s domácím odpadem.

Osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ), které musí v souvislosti s karanténou zůstat doma s dítětem nebo hendikepovaným člověkem a nemohou podnikat, si moho