Adaptace-mitigace

Místní strategie adaptace na změnu klimatu a mitigační opatření města Tišnova

 

AKTUÁLNĚ >> ve čtvrtek 8. dubna od 18 hod proběhne on-line veřejné projednání této studie na adrese frrms.mendelu.cz/klimatisnov 

 

Chronologie:

  • 15. 3. 2021 Návrhová část k připomínkování

  • 15. 1. 2021 Analytická část strategie k připomínkování

  • Rada města schválila smlouvu o dílu (9. 9. 2020), jehož součástí je zadání

  • ZM ukládá RM vytvořit pracovní skupinu, která bude precizovat zadání pro tvorbu strategie: „Tišnov a jeho adaptace na změny klimatu a mitigační opatření“ a zpracovat tento dokument v souladu s názory komisí. Termín ustanoven pracovní skupiny 30. dubna 2020.

  • ZM na svém zasedání dne 24. 2. 2020 vzalo na vědomí Výzvu k vyhlášení klimatické nouze iniciovanou neformálním sdružením Na to přijdem!. Rada města Tišnova dne 12. 2. 2020 uložila Komisi životního prostředí, Komisi pro dopravu a bezpečnost, Komisi majetkové, Komisi školské, pro děti, mládež a rodinu, Komisi sportovní, Komisi bytové, Komisi pro kulturu a cestovní ruch a Komisi pro komunitní plánování sociálních služeb Rady města Tišnova projednat znění Výzvy k vyhlášení stavu klimatické nouze, vč. nástinu akčního plánu a sdělit radě města své stanovisko v této věci, a to v termínu do 31. 3. 2020.

Články v Tišnovských novinách

Zpracovatel studie:

Pracovní skupina:

  • RNDr. Ing. Jaroslav Rožnovský, CSc. - český klimatolog zabývající se suchem, aktuálně pracuje na Českém hydrometeorologickém ústavu
  • Ing. Jan Bílek - zástupce neformální skupiny „Na to přijdem!“ (jan.bilek@zoho.com)
  • Ing. Hana Ondrušková - hana.ondruskova@gmail.com
  • Mgr. Martin Sebera, Ph.D. - místostarosta města (martin.sebera@tisnov.cz, 608 080 590)

 


Poslední aktualizace 30. 3. 2021