Aktuality

Právě v těchto dnech byl spuštěn zkušební provoz dvojitého svozu recyklovatelných složek odpadu (plasty, papír) na nejvíce vytížených sběrných místech - viz. přiložená mapka.

Starosta města Tišnova vyhlašuje výběrové řízení pro obsazení pozice Strážník Městské policie Tišnov. Uchazeč musí splňovat předpoklady dle zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů:

V úterý 11.srpna byla dokončena instalace workoutové sestavy v blízkosti domů na ul. Jamborova a Hornická. Konstrukce v modročerných barvách je osazena do monolitických betonových patek.

Stavba s názvem „Tišnov – parkoviště u nádraží“, realizovaná v těsné blízkosti supermarketu Albert a obou nádraží, je zhruba v polovině. Zahájena byla předáním staveniště 22.4.2020 a má být dokončena v polovině listopadu. Práce probíhají dle harmonogramu.

V úterý 4.srpna oslavil 80.narozeniny profesor Karel Vachek. Narodil se v roce 1940 v Tišnově, přímo v budově Hotelu Květnice. Odmaturoval na zdejším gymnáziu a poté v Praze na FAMU studoval režii pod vedením Elmara Klose.

Rada města Tišnova na prvním srpnovém zasedání ve středu 5. srpna projednala a schválila mimojiného následující body:

 

Upozorňujeme občany, že podněty a připomínky ke studii plánované rekonstrukce ulic Havlíčkova, Vrchlického a Husova (HVH) je možné posílat do 15.

Město Tišnov nabízí k prodeji pozemky v k.ú. Tišnov, a to parc.č. 2584/2 o výměře 13.926 m2, parc.č. 2584/3 o výměře 379 m2, parc.č. 2584/14 o výměře 6.830 m2 a parc.č. 2584/18 o výměře 1.308 m2. Pozemky se nachází v lokalitě Díly pod městem.

Prodej pozemků proběhne tzv. e-aukcí.

Právě připravujeme první ročník participativního rozpočtu, v němž rozhodnete Vy, Tišnováci, komu a na co přidělíme část obecního rozpočtu. Odstartovat akci chceme už v září, nyní ale usilovně přemýšlíme nad vhodným názvem. POMŮŽETE NÁM?

Tajemnice Městského úřadu Tišnov vyhlašuje výběrové řízení pro obsazení pozice Referent/ka Odboru životního prostředí. Zájemci se mohou přihlásit do 24. srpna 2020:

- písemně na adresu: MěÚ Tišnov, nám. Míru 111, 666 19 TIŠNOV

Stránky