Aktuality

V pondělí 19.dubna se sešlo zastupitelstvo města na druhém letošním zasedání. Kvůli protiepidemickým opatřením proběhlo opět v sále MěKS. Ani veřejnost nebyla vynechána, podněty a připomínky mohla díky technice vznášet z vedlejší místnosti.

V sobotu 17.dubna ve 14 h bylo bez přítomnosti veřejnosti připomenuto 76 let od sestřelení amerického letadla Liberator a záchrany posádky. Slavnostní položení květin u pamětního kamene organizoval v dobových kostýmech Historical Military Club z.s. .

Vzhledem k plánované rekonstrukci krajských silnic na ulicích Riegrova a Černohorská a budování kruhového objezdu bylo nutné začít s některými opatřeními. Mezi ně patří přesunutí dětského hřiště z ulice Riegrova.

Upozorňujeme návštěvníky Odboru stavebního řádu a Odboru územního plánování MěÚ Tišnov, že v rámci protiepidemických opatření upřednostňujeme písemný, elektronický či telefonický kontakt před osobním, což napomáhá snížit riziko nákazy. Prosíme osobně vyřizujte jen nezbytné záležitosti.

Vedení města a zástupce firmy LUNEK,s.r.o.uzavřeli smlouvu o prodeji pozemků v lokalitě „Díly pod městem“.Za město se slavnostního aktu s podpisem smlouvy, který navázal na schválení této smlouvy na březnovém zasedání zastupitelstva města, zúčastnili starosta Jiří Dospíšil, 1.mís

Téma změny klimatu je v současnosti velmi diskutováno.Ani našemu městu se tento fenomén nevyhnul.Zástupci města v září 2020 podepsali smlouvu o dílo na zpracování studie, která byla po té zpracována Fakultou regionálního rozvoje a mezinárodních studií společně s Nadací Partnerství, a po Novém roc

K otázkám,které iniciativa Chcípl PES pokládá prostřednictvím rodičů školáků zřizovatelům škol a kterých se též dotýká právní analýza Jany Zwyrtek Hamplové,předkládáme stručné odpovědi.

Rada města zasedala ve středu 7.dubna, při celodopoledním jednání bylo projednáváno téměř 50 bodů.Z nich vyplynulo několik, které určitě stojí za zmínku. 

Svolávám Zastupitelstvo města Tišnova k zasedání č.2/2021, které se koná ve velkém sále Městského kulturního střediska, Mlýnská 152, Tišnov v pondělí 19. dubna 2021 od 15 hodin.

Upozorňujeme občany, že během víkendu 10./11.dubna bude odstraněno drátěné oplocení stavby parku Hony za Kukýrnou. Realizační firma celé místo stavby ohradí pouze páskou doplněnou o informační cedule.

Stránky