Aktuality

V lednu 2018 proběhla veřejná prezentace konceptu architektonické studie Revitalizace sídliště Pod Květnicí. Předmětem studie byla analýza současné situace, pojmenování problémů a návrh regenerace území.

Vzhledem ke zhoršující se nákazové situaci a současně nařízenému nutnému omezení provozu městského úřadu apelujeme na občany, aby vždy pečlivě zvážili nutnost osobní návštěvy úřadu.

Upozorňujeme občany, že v pondělí 26.října bude agenda CESTOVNÍCH DOKLADŮ z technických důvodů mimo provoz.

Pokud máte zájem pracovat jako referent/ka OSVV nebo vedoucí Odd.komunálních služeb OSMKS, máte nyní skvělou příležitost - tato pracovní místa právě nabízíme!

Vážení rodiče, ZŠ Tišnov, nám.28.října je zřizovatelem určena jako škola, která bude během uzavření základních škol vykonávat nezbytnou péči o děti ve věku od 3 do 10 let, jejichž zákonní zástupci jsou zaměstnanci bezpečnostních sborů, obecní policie, poskytovatelů zdravotních sl

Městské kulturní středisko informuje všechny příznivce kultury o způsobu vrácení vstupného za akce, které nelze realizovat v důsledku krizového vládního opatření číslo 996, ze dne 8. října 2020.

Informujeme občany o stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - silnici č.II III/3 771771h (ulice Jungmannova) v Tišnově, dle přiložené grafické přílohy č.

Výsledky voleb do Zastupitelstva Jihomoravského kraje, které se konaly ve dnech 02. a 03.10.2020, za město Tišnov naleznete zde.

Ve středu 30.září byla podepsána smlouva o dílo nazvaná "Místní strategie adaptace na změnu klimatu a mitigační opatření".

Chcete pracovat pro Město Tišnov?Třeba jako vedoucí Odboru kancelář starosty a vnějších vztahů, jako referent/ka Odboru životního prostředí, referent/ka Odboru správy majetku a komunálních služeb nebo jako kronikář/ka či uklízečka

Stránky