Aktuality

 

 

 

 

 

 

 

Od 1.7.2018 do 30.6.2021 se na Tišnovsku realizuje pokračování projektu MAP rozvoje vzdělávání Tišnov II.

Informace o sběru a nakládání s osobními údaji GDPR_MAP_informace.pdf

Reportáž Tišnovské televize o MAP II - https://www.youtube.com/watch?v=2KpodHBWCpI

 

Plán akcí MAP:

 

28.05. Akademie pro ředitele I/6

 

29.05. Setkání zástupců Žákovských parlamentů a samosprávy a vyhlášení soutěže Extratřída

04.06.  Vzdělávání Venkovní učení (v terénu) + Oborová pracovní skupina Enviromentální výchova, 2. setkání

05.06.  Oborová pracovní skupina Zdravý pohyb – Lokomoce, Masáže do škol

06.06.  Vzdělávání Změny právních předpisů

07.06.  Dětské pohybové hry mateřských škol Mikroregionu Porta

11.06.  Setkání Neziskových organizací z ORP Tišnov

13.06.  Setkání Řídícího výboru MAP

18.06.  Akademie pro ředitele I/7

01.07.  Vzdělávání Dítě s poruchou autistického spektra

 

 

V MŠ Sluníčko pokusují a sdílí Elixír do škol https://www.elixirdoskol.cz/l/ms-slunicko-v-tisnove-sdili/

 

Město Tišnov se prostřednictvím našeho MAP zapojilo do celonárodní kampaně na podporu neziskových organizací "Posilujeme Česko" http://posilujemecesko.cz/

Reportáž Tišnovské televize o MAP - https://www.youtube.com/watch?v=2nnfH8zNafs

Článek o MAP http://tisnovskenoviny.cz/2017/05/03/4998/