Aktuality

V pátek 11. prosince 2015 proběhne poslední svoz nádob na bioodpad.

Městské kulturní středisko Tišnov vyhlašuje výběrové řízení na pozici

provozní pracovník kavárny Muzea města Tišnova

Náplň práce:

• obsluha v kavárně

• zajištění provozu kavárny včetně objednávek zboží, inventarizace

Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje vydal brožurku s užitečnými radami, jak čelit nepříjemným nebo i nebezpečným událostem, které Vás v běžném životě mohou potkat.

Starosta města Tišnova zve všechny občany na zasedání zastupitelstva, které se koná v pondělí 7. prosince 2015 v 17:00 v budově radnice na nám. Míru č.p. 111 ve velké zasedací místnosti.

Návrh programu jednání:

Dnes bylo na základě provedených prací (zajištění utrženého svahu, odtěžení části sutin), se souhlasem statika a pod dohledem odborných firem umožněno vyjetí zaparkovaných motorových vozidel obyvatel bydlících v ulici Pod Květnicí. Následně byla ulice pro jakýkoliv provoz opětovně uzavřena.

Upozorňujeme zejména řidiče vozidel, že z důvodu provádění rekonstrukce krytu komunikace bude probíhat úplná uzavírka silnice v obci Malhostovice v termínu od 5.12.2015 do 6.12.2015.

Objízdná trasa bude vedena přes obec Čebín a městys Drásov.

Rada města Tišnova schválila na své schůzi dne 30.11.2015 následující materiály v souvislosti s čerpáním dotací z rozpočtu města.

1) Dotační program pro rok 2016 

2) Dotační program Podpora trenérů mládeže pro rok 2016

Město Tišnov přechází od 1.1.2016 na nový účetní program, což se projeví na změnách při většině účetních operací.

Město Tišnov vyhlašuje výběrové řízení pro obsazení pozice Informatik – správce sítě (Odbor kancelář starosty a vnějších vztahů)

Popis pozice:

• Zajišťování chodu a správné funkce počítačových aplikací a procesů zpracování dat;

V podzimních měsících byl dokončen projekt „Regenerace zeleně vybraných lokalit města Tišnov“ za podpory dotace z programu Státního fondu životního prostředí. Stávající velmi hodnotná vzrostlá zeleň byla doplněna o malokorunné druhy stromů a nové keřové skupiny.

Stránky