Aktuality

Přijměte prosím pozvání na letošní poslední Tišnovské trhy, které se uskuteční v sobotu 28.listopadu 2015 na náměstí Míru, v době od 8 do 11 hodin. Nabídka bude především ve znamení nadcházejícího adventu a Vánoc. Seznam prodejců a sortimentu zveřejňujeme v příloze.

Starosta města Tišnova vyhlašuje výběrové řízení  pro obsazení pozice: Strážník Městské policie Tišnov

Uchazeč musí splňovat předpoklady dle zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů.

Další požadavky:

Město Tišnov vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pozice Referent Odboru správních a vnitřních věcí (právník)

 

 

Popis pracovní pozice:

• příprava právních předpisů po obsahové a formální stránce,

Městský úřad Tišnov, odbor dopravy a živnostenský úřad upozorňuje vlastníky vozidel, která byla dočasně vyřazena z provozu před 30.

Zveme Vás na tradiční Adventní jarmark škol spojený s rozsvícením vánočního stromu v Tišnově na náměstí Míru, před budovou radnice. Akce, kterou bude zahájen letošní advent, se uskuteční v neděli 29. listopadu od 14.00 do 17.00 hodin. Program zveřejňujeme na přiložené pozvánce.

Ministerstvo vnitra České republiky upozorňuje občany, že ve dnech 24.prosince - 31.prosince 2015 nebudou nabírány žádosti o vydání cestovních dokladů a občanských průkazů a rovněž nebudou předávány jejich držitelům a to na celém území České republiky.

Jihomoravský kraj pořádá v úterý 15.prosince 2015 v budově Administrativního a školicího centra, Cejl 530/73, 601 82 Brno, informační seminář k tzv. kotlíkovým dotacím v rámci specifického cíle 2.1 Operačního programu Životní prostředí.

Město pomůže žadatelům o dotace na výměnu kotle na pevná paliva za jiný - ekologičtější zdroj.

Na úřední desce i internetových stránkách byl zveřejněn návrh rozpočtu města Tišnova na rok 2016. Tomuto návrhu předcházelo nejprve projednání v jednotlivých výborech a komisích. Nyní jej proto předkládáme k posouzení veřejnosti.

 

 

 

 

 

Dovolujeme si upozornit, že z důvodu provádění opravy povrchu komunikace bude probíhat částečná uzavírka silnice v obci Štěpánovice v termínu od 20.11.2015 do 15.12.2015. Provoz bude veden v jednom jízdním pruhu a bude řízen světelným signalizačním zařízením.

Stránky