Aktuality

Město Tišnov by rádo touto cestou poděkovalo panu Řezníčkovi, provozovateli prodejny Akara zoo centrum, se sídlem v Tišnově, který již opakovaně daroval městu krmivo pro nalezené pejsky. Čekání na majitele tak pro ně bude mnohem příjemnější. Velice si proto vážíme jeho vstřícnosti.

Dovolujeme si upozornit, že z důvodu provádění rekonstrukce kanalizace a ČOV v obci Všechovice bude v termínu od 25. května 2015 do 3. června 2015 probíhat částečná uzavírka křižovatky silnic č. III/37913 a č. III/37914 v obci Všechovice. Provoz bude veden v jednom jízdním pruhu.

 

V úterý 21. dubna 2015 byli v obřadní síni tišnovské radnice oceněni nejlepší sportovci města za rok 2014. Pamětní listy a drobné dárky převzali z rukou starosty města Jiří Dospíšila, místostarosty Václava Šikuly a radního pro sport Martina Sebery.

V pondělí 4. května 2015 se uskutečnila schůze Rady města Tišnova č. 10/2015. Úvodem radní vzali na vědomí Závěrečný účet města Tišnova za rok 2014. Tento je veřejnosti k nahlédnutí na webových stránkách města. V další části programu byl schválen jednací řád komisí Rady města Tišnova.

Zveme Vás na vzpomínkové akce u příležitosti 70. let od konce II. světové války.

O českých potravinách z pohledu producenta, zpracovatele a konzumenta bude ve čtvrtek 14.května od 18 hodin v učebně Gymnázia Tišnov přednášet ministr zemědělství Marian Jurečka.

Oznamujeme všem občanům, že byl zpracován závěrečný účet města za rok 2014, který je pro občany k nahlédnutí  v úřední dny v termínu od 4.5.2015 do 15.5.2015 na Finančním odboru MěÚ Tišnov a na internetových stránkách města www.tisnov.cz v sekci Úřad - Dokumenty

Dne 23. dubna 2015 byl na základě podnětu občanů vybudován dočasný přechod pro chodce na ulici Trnec. Důvodem pro zřízení bylo zvýšení provozu v době probíhající dopravní uzavírky v Čebíně. Věříme, že nové opatření přispěje k bezpečnosti obyvatel této lokality.
Ministerstvo dopravy vytvořilo webovou aplikaci, prostřednictvím které si lze ověřit, zda je u vozidla správně zapsán vlastník vozidla - vozidlo není v tzv. „polopřevodu“.

V přiložených plakátech naleznete pozvánky na akce Městské knihovny Tišnov.

Stránky