Aktuality

Město Tišnov vyhlašuje výběrová řízení na obsazení pracovních pozic: Vedoucí Odboru dopravy (podrobnosti zde),  Projektový manažer (podrobnosti zde

Společnost E.ON oznámila, že z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy bude dne 20. července 2015 od 07.30 do 18.00 hod. bez napětí trafostanice "Na Loukách". To se týká zejména ulic Trmačov, Kláštěrská, Pod Květnicí, Halouzkova, Jungmanova, Na Loukách, Janáčková č.p.

Upozorňujeme, že od čtvrtka 16. července 2015 do pondělí 31. srpna 2015 dojde ke změnám v organizaci autobusové dopravy na autobusovém terminálu Tišnov.

Výmalba podchodu pod nádražím v Tišnově byla slavnostně zakončena ve středu 15. července 2015 v 18 hod. symbolickými posledními tahy štětce společně s koncertem a předáním klíčů od nástěnné malby městu Tišnovu.

Zateplení Polikliniky Tišnov bylo zahájeno 16. února 2015. Zhotovitelem stavby byla firma Vlastimil Zelený z Brtnice. Stavební práce spočívaly v zateplení obvodových plášťů objektu, zateplení půdy a ve výměně stávajících otvorových výplní. Stavba byla dokončena 30.

Dne 30. června 2015 byly ukončeny stavební práce na objektu Základní umělecké školy v Tišnově. Stavební práce spočívaly v komplexním zateplení objektu, vč. výměny stávajících dřevěných oken za okna plastová, a dále proběhla oprava střešního pláště.

Tišnovské koupaliště zaznamenalo v minulém týdnu rekordní návštěvnost v tomto roce. Během týdne jej navštívilo 5196 návštěvníků, z toho nejvytíženější byla neděle, kdy se přišlo vykoupat 1457 osob. Věříme, že si koupaliště udrží slušnou návštěvnost i v dalších letních dnech.

Zákaz rozdělávat nebo udržovat oheň, zákaz kouření, odhazování hořících nebo doutnajících předmětů a zákaz používání zábavné pyrotechniky a jiných obdobných výrobků. A to v lesních porostech a jejich bezprostředním okolí, na suché trávě či na plochách zemědělských kultur.

Zastupitelstvo města Tišnova na svém zasedání č. 3/2014 dne 28.04.2014 vydalo obecně závaznou vyhlášku, kterou byla ve městě Tišnově ke dni 1. června 2014 zřízena Městská policie Tišnov. Městská policie začínala s jedním strážníkem a od 1.9.2014 má zdejší městská police strážníky dva.

SŠ a ZŠ Tišnov nabízí zkrácené studium oboru Ošetřovatel/Ošetřovatelka - zaměření na zdravotnictví a sociální služby. Více informací na www.skolatisnov.cz.

Stránky