Aktuality

MUM (Moravský UltraMaraton) je mezinárodní běžecký etapový závod na 7 maratonů  v 7 po sobě následujících dnech.  Je to nejdelší a nejtěžší běžecký etapový závod pořádaný na území České republiky.

Rádi fotíte?

Máte rádi naše město?

Nebojíte se soutěžit?

Upozorňujeme zejména řidiče, že z důvodu provádění výstavby kanalizace bude probíhat částečná uzavírka silnice v obci Katov v termínu od 1. července 2015 do 1. října 2015. Provoz bude veden v jednom jízdním pruhu a bude řízen světelným signalizačním zařízením.

Vybrané domácnosti našeho města, ale i vybraných okolních obcí, budou přizvány k účasti na významném vědeckém výzkumu, který přinese dosud neznámé pohledy na život české společnosti.

Upozorňujeme občany, že v sekci "Volná místa" je aktualizován přehled vyhlášených výběrových řízení na MěÚ Tišnov.

Odkaz je zde: http://www.tisnov.cz/urad/informace/volna-mista

Od 18. května 2015 je zprovozněno nahlašování poruch veřejného osvětlení v mapovém portálu města Tišnova. Občané tak mají možnost prostřednictvím tohoto hlášení v kteroukoliv dobu oznámit poruchu a upozornit tak na opravu nefunkčního, blikajícího nebo mechanicky poškozeného svítidla.

Český statistický úřad sděluje, že v termínu 7. července 2015 - 15. ledna 2016 uskuteční výběrové šetření o energetické spotřebě v domácnostech pod označením ENERGO 2015. Cílem šetření je získat aktuální údaje o spotřebě paliv a energií v domácnostech.

Sdělujeme veřejnosti, že ve dnech 29.6 - 1.7.2015 bude uzavřen pro veškerou dopravu most v ulici U Střelnice, který je určen pro dopravu do/z lokality Za Mlýnem.

Mezinárodní hudební festival 13 měst Concentus Moraviae se v letošním roce uskuteční již po dvacáté a naplní zámky a kostely měst jižní Moravy a Vysočiny neobyčejnými hudebními událostmi. Mezi 30. květnem a 25. červnem zazní celkem třicet pět koncertů s podtitulem „Pojďme slavit!“.

Od 22. června 2015 je možné podávat žádosti pro podporu v oblasti sportu a tělovýchovy – podpora trenérů mládeže.

Stránky