Aktuality

Pietní akt na památku Dne vzniku samostatného československého státu se letos kvůli nouzovému stavu a mimořádným protiepidemickým opatřením uskutečnil ve velmi omezené formě a bez účasti veřejnosti. Kytice k památníkům v Jamném a v Tišnově na ul. Svatopluka Čecha, Riegrova a na nám. 28.

V období uctívání památky zesnulých budou oba tišnovské hřbitovy zpřístupněny dle běžné otevírací doby, tj.v říjnu 6.30 - 19.00 hodin a od listopadu 6.30 - 18 hodin.

Pokud máte zájem pracovat jako vedoucí odd.komunálních služeb Odboru správy majetku a komunálních služeb, máte nyní skvělou příležitost - termín pro přihlášení byl prodloužen do 11. listopadu! Podrobnosti najdete v dokumentech v příloze.

V lednu 2018 proběhla veřejná prezentace konceptu architektonické studie Revitalizace sídliště Pod Květnicí. Předmětem studie byla analýza současné situace, pojmenování problémů a návrh regenerace území.

Vzhledem ke zhoršující se nákazové situaci a současně nařízenému nutnému omezení provozu městského úřadu apelujeme na občany, aby vždy pečlivě zvážili nutnost osobní návštěvy úřadu.

Vážení rodiče, ZŠ Tišnov, nám.28.října je zřizovatelem určena jako škola, která bude během uzavření základních škol vykonávat nezbytnou péči o děti ve věku od 3 do 10 let, jejichž zákonní zástupci jsou zaměstnanci bezpečnostních sborů, obecní policie, poskytovatelů zdravotních sl

Městské kulturní středisko informuje všechny příznivce kultury o způsobu vrácení vstupného za akce, které nelze realizovat v důsledku krizového vládního opatření číslo 996, ze dne 8. října 2020.

Informujeme občany o stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - silnici č.II III/3 771771h (ulice Jungmannova) v Tišnově, dle přiložené grafické přílohy č.

Výsledky voleb do Zastupitelstva Jihomoravského kraje, které se konaly ve dnech 02. a 03.10.2020, za město Tišnov naleznete zde.

Ve středu 30.září byla podepsána smlouva o dílo nazvaná "Místní strategie adaptace na změnu klimatu a mitigační opatření".

Stránky