Aktuality

V souvislosti se zahájením prací na dokončení studie stavby dle požadavků vyhlašovatele pro stavbu „Revitalizace náměstí Míru v Tišnově – ETAPA 1“  budou v úterý 16.června zahájeny výkopové práce na sondách. Práce provede v průběhu června a července společnost Stavitelství Zemánek s.r.o.

Počátkem června byla v centru Tišnova dokončena veřejná zakázka, jejímž předmětem bylo dodání Wi-Fi hotspotů s následnou instalací.Jednalo se o 5 venkovních a 8 vnitřních přístupových bodů, zapojení elektroinstalace a datové kabeláže, datové propojení přístupových bodů, oživení,

Městská policie Tišnov žádá návštěvníky tišnovské nemocnice, kteří přijíždějí vozidlem, aby brali ohled na občany bydlící v okolních ulicích, především na ul.

Dne 23.9.2019 vyhlásilo Město Tišnov podle zákona o zadávání veřejných zakázek architektonicko-urbanistickou soutěž (dále jen AUS) o návrh revitalizace nám. Míru v Tišnově.

Od pondělí 25.května dochází k obnovení služby SENIOR TAXI, a to v souladu s Mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví ze dne 19.května 2020, které zakazuje pohyb a pobyt bez ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa) jako je respirátor, rouška, ústenka, šátek, šál ne

V ulicích Tišnova začala tento týden při příležitosti 75.výročí ukončení II. světové války instalace pamětních desek věnovaných šesti padlým odbojářům:

Pro všechny zájemce o historii Tišnova uveřejňujeme při příležitosti 75 let od konce druhé světové války interaktivní mapu bombardování města propojenou s dobovými fotografiemi zasažených objektů a lokalit - k bombardování došlo 25. dubna 1945.

Ve čtvrtek 7.května 2020 proběhl pietní akt u příležitosti 75.výročí osvobození Československa a k uctění památky obětí obou světových válek. Kvůli mimořádným hygienickým opatřením spojeným s prevencí šíření nemoci Covid-19 proběhl pietní akt v komornějším duchu a s omezenou účastí veřejnosti.

V březnu osadili zaměstnanci Odboru správy majetku a komunálních služeb čtyři nové herní prvky na hřišti v lokalitě Nový hřbitov. S náklady bylo počítáno již v rozpočtu na rok 2019, letos došlo k realizaci.

V pátek 17.dubna obdrželo Město Tišnov oficiální zprávu z kontroly provedené Českou školní inspekcí u příspěvkové organizace Inspiro – středisko volného času Tišnov. Tříčlenný inspekční tým procházel od 26. do 28. 2.

Stránky