Aktuality

Vzhledem k mimořádným opatřením spojeným s prevencí proti šíření nákazy Covid-19 dochází ke změnám v organizaci zápisu do mateřských škol na školní rok 2020/2021.

Tajemnice Městského úřadu Tišnov vyhlašuje výběrové řízení pro obsazení pozice Referent/ka Odboru životního prostředí. Zájemci se mohou přihlásit do 6.5.2020:

- písemně na adresu: MěÚ Tišnov, nám. Míru 111, 666 19 Tišnov,

Osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ), které musí v souvislosti s karanténou zůstat doma s dítětem nebo hendikepovaným člověkem a nemohou podnikat, si mohou od 1.dubna od 9:00 hod požádat o ošetřovné na následujícím odkazu:

Nouzový stav (vyhlášený usnesením Vlády ČR č.194 ze dne 12.03.2020 pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru na území České republiky) je provázen řadou opatření omezujících ze zdravotních důvodů pohyb osob i činnost řady institucí, která ztě

Během nouzového stavu kvůli šíření viru COVID-19 je potřeba upravit i rutiny nakládání s domácím odpadem.

O dodávkách ochranných pomůcek, počtech nakažených Covid-19, ohromné solidaritě, skvělých dobrovolnících a nezbytné dobré náladě za každého stavu >> to je aprílová zdravice starosty města Tišnova Jiřího Dospíšila - video na

Česká pošta sděluje občanům další mimořádná opatření >> u zapsaných zásilek, u kterých to odesílatel výslovně při podání nezakázal, automaticky prodlužujeme úložní dobu na maximálně možnou: 

Slova povzbuzení, poděkování i útěchy dnes nepatří jen křesťanům, ale všem lidem bez rozdílu rasy či vyznání. Duchovní čtyř křesťanských církví, které působí v Tišnově natočili s Tišnovskou televizí poselství naděje pro všechny občany našeho města, a nejen pro ně.

Děkujeme všem dobrovolníkům, kteří se zapojili do šití roušek pro zařízení sociálních služeb, ostatní provozovny a jiné spoluobčany. Jedná se o jednotlivce, organizované skupiny i firmy.

Pro průběžnou aktualizaci dat žádáme jednotlivé poskytovatele zdravotnických služeb v JMK o vyplnění interaktivního dotazníku, který najdete na webu koronavirus.jmk.cz.

Stránky