Aktuality

Město Tišnov nabízí k prodeji pozemky v k.ú. Tišnov, a to parc.č. 2584/2 o výměře 13.926 m2, parc.č. 2584/3 o výměře 379 m2, parc.č. 2584/14 o výměře 6.830 m2 a parc.č. 2584/18 o výměře 1.308 m2. Pozemky se nachází v lokalitě Díly pod městem.

Prodej pozemků proběhne tzv. e-aukcí.

Během zimy zaměstnanci města upravili prostor bývalých zahrádek u křižovatky ulic Horncká a Halasova. Odvezen byl léty nastřádaný nepořádek a prostor byl vyčištěn. Zejména obyvatelům z okolí blízké této lokalitě byla určena anketa o dalším využití.

POZOR NA PODVODNÍKY >> MĚNIČE BANKOVEK Upozorňujeme občany, že se opět vyskytl případ, kdy dvojice tmavší pleti ve věku 30-40 let (muž a žena střední postavy, ona s delšími tmavými vlasy do ohonu, on s kratšími tmavými vlasy se začínající pleší na temeni) přichází do provozovny s žádostí o

Upozorňujeme občany na dopravní omezení od 17. do 31.srpna v souvislosti s prováděním výkopových prací v místní komunikaci ul. Na Rybníčku, v předpokládaném termínu  viz. přiložená grafická situace.

Děkujeme za pochopení

Jak postupuje výstavba ambulantního traktu v rámci I.etapy rekonstrukce Nemocnice Tišnov? Otázka, která jistě zajímá řadu obyvatel Tišnova a okolí.

Právě v těchto dnech byl spuštěn zkušební provoz dvojitého svozu recyklovatelných složek odpadu (plasty, papír) na nejvíce vytížených sběrných místech - viz. přiložená mapka.

Starosta města Tišnova vyhlašuje výběrové řízení pro obsazení pozice Strážník Městské policie Tišnov. Uchazeč musí splňovat předpoklady dle zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů:

V úterý 11.srpna byla dokončena instalace workoutové sestavy v blízkosti domů na ul. Jamborova a Hornická. Konstrukce v modročerných barvách je osazena do monolitických betonových patek.

Stavba s názvem „Tišnov – parkoviště u nádraží“, realizovaná v těsné blízkosti supermarketu Albert a obou nádraží, je zhruba v polovině. Zahájena byla předáním staveniště 22.4.2020 a má být dokončena v polovině listopadu. Práce probíhají dle harmonogramu.

V úterý 4.srpna oslavil 80.narozeniny profesor Karel Vachek. Narodil se v roce 1940 v Tišnově, přímo v budově Hotelu Květnice. Odmaturoval na zdejším gymnáziu a poté v Praze na FAMU studoval režii pod vedením Elmara Klose.

Stránky