Aktuality

Finanční úřad v Tišnově

Upozorňujeme všechny občany, kteří jsou povinni podat daňové přiznání k dani z nemovitých věcí za rok 2019 (nejpozději do 31. ledna letošního roku) a rozhodnou se odevzdat daňové přiznání osobně na finančním úřadě či na některém z jeho územních pracovišť, že mohou od 21. do 31.

SENIOR TAXI Tišnov

Tuto službu město Tišnov začalo provozovat v říjnu roku 2017. K 31. prosinci 2018 se zaregistrovalo 245 oprávněných občanů a taxík s nimi podnikl celkem 5086 jízd, což je průměrně 16 jízd denně.

Z důvodu havárie vody v Tišnově nepoteče dnes, tj. 15. ledna, od 14 hod v celé budově školy voda. Žákům budou k dispozici pouze toalety u druhých tříd vedle kantýny tak, aby byla pro jejich využití dostupná voda z přistavené cisterny.

Návrh rozpočtu města Tišnova na rok 2019 a střednědobý výhled rozpočtu na roky 2020 - 2022 budou projednány na zasedání zastupitelstva města 30.1.2019. Tyto dokumenty jsou v plném rozsahu pro občany k nahlédnutí v úřední dny v termínu od 15.

Ministerstvo kultury ČR vyhlašuje i pro rok 2019 program Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností. Pro obec s rozšířenou působností Tišnov byla stanovena kvóta podpory 553 000 Kč. Uzávěrka příjmu žádostí je 28. 2. 2019.

Chcete si prezentovaný návrh strategického plánu prostudovat předem? Máte možnost – ZDE jej naleznete ve formátu PDF ke stažení.

Městská policie Tišnov

V úterý 8. ledna jsme zveřejnili varování Městské policie Tišnov, která obdržela  oznámení dvou případů lákání dětí ke svezení vozidlem neznámým mužem. Policie České republiky tato oznámení prošetřila a npor. Bc.

Budova radnice od Hotelu Květnice

Vyhlašujeme výběrové řízení pro obsazení pozice

Vedoucí Odboru investic a projektové podpory

 

Popis pracovní pozice:

Konečný výsledek pytlového sběru plastů 2018

Již od roku 2011 mají občané možnost zapojit se do motivačního systému sběru plastů. Aktuální výsledky pytlového sběru za rok 2018 v podobě tabulky se slevami naleznete v příloze. Děkujeme za účast a spolupráci.

Centrum sociálních služeb Tišnov

Vyhlašujeme výběrové řízení pro obsazení pozice

Ředitel/ka příspěvkové organizace Centrum sociálních služeb Tišnov

 

Předpokládaný termín nástupu: 1.3.2019

Stránky