Aktuality

Vyhlašujeme výběrové řízení pro obsazení pracovní pozice Referent/ka Odboru investic a projektové podpory (investiční referent/ka).

Zájemci se mohou přihlásit do 29. května 2019

- písemně na adresu: MěÚ Tišnov, nám. Míru 111, 666 19  TIŠNOV,

Ve středu 8.května 2019 proběhl  pietní akt u příležitosti 74.výročí osvobození Československa a k uctění památky obětí obou světových válek.

 

Program:

Na konci dubna byly zahájeny práce na rekonstrukci chodníků v ulici Dvořákově. Práce začaly na chodnících na východní straně ulice, a to nejdříve na úseku mezi ulicemi Kvapilova - Smetanova, dále Smetanova - Vrchlického atd. Práce na každém úseku probíhají přibližně 10 dní.

Upozorňujeme obyvatele a firmy kolem ulice Brněnská (zvláště řidiče), že bude ulice od pátku 3.května (od 15 hod.) až do neděle 5.května ÚPLNĚ UZAVŘENA pro veškerý provoz, a to v celém úseku od křižovatky U Humpolky až po křižovatku s ulicí Olbrachtovou.

Ve středu 17.4.2019, tematicky v jídelně ZŠ Smíškova, se setkali starostové obcí a vedení základních škol z Tišnovska a řešili aktuální problematiku kapacit základních škol. V debatě byl shrnut současný stav, zejména letošní stav zápisů a počty přihlášených dětí.

Letecký pohled na plán zástavby lokality Trnec - U Pily.

Nejvyšší správní soud se v únoru 2019 zabýval právní věcí několika tišnovských občanů, kteří vystupovali v roli navrhovatelů proti odpůrci – Městu Tišnovu – a domáhali se neúspěšně u Krajského soudu v Brně zrušení části Územního plánu Tišnov ze dne 5. 9. 2016.

Finanční odbor města Tišnova upozorňuje, že je nejvyšší čas uhradit místní poplatky ze psů a za komunální odpad za rok 2019. Pokud jste tak dosud neučinili, poplatky jsou splatné k 30. 4. 2019.

Ve čtvrtek 25.dubna 2019 proběhne v ulicích Tišnova veřejná sbírka Nadačního Fondu Rozum a Cit nazvaná „Sluníčkový den pro opuštěné děti a pěstounské rodiny“.

Současně s přípravou Strategického plánu pro město Tišnov 2021-25 probíhal na tišnovských školách literárně-výtvarný projekt s názvem Budoucnost města Tišnova očima dětí, žáků a studentů. Malá část dětských prací byla zpracována do tištěné přílohy Strategického plánu 2021-25.

V pondělí 8. dubna jsme v sále Kina Svratka oceňovali nejlepší sportovce města Tišnova za rok 2018.

Stránky