Aktuality

Včerejší přívalové deště a bouřky způsobily také v Tišnově komplikace v dopravě a mírné škody na majetku města.K největším komplikacím patří vyplavení cesty v Jamném, byl zaplavený starý i nový hřbitov, kde jsou lehce poškozené hlavně pěšiny mezi hroby a nepořádek, naplaveniny a větve se objevují

Navrhněte také Vy nejlepšího sportovce Tišnova za rok 2020 - nominovat můžete sportovce organizované v klubech i jednotlivce bez klubové příslušnosti.

Chcete pracovat jako referent/ka Odboru finančního na Městském úřadě v Tišnově?Jedná se o pracovní pozici na dobu určitou,po dobu dlouhodobé nepřítomnosti. Popis pracovní pozice, požadavky a další detaily naleznete v příloze. Zájemci se mohou přihlásit do 7. července.

Město Tišnov se chce podílet na zvýšení prestiže učitelského povolání.Stalo se již tradicí ke konci školního roku vyhlásit ceny Magister Optimus, nejlepší učitel.

Svolávám Zastupitelstvo města Tišnova k zasedání č.3/2021, které se koná ve velkém sále MěKS, Mlýnská 152, Tišnov v pondělí 21.června 2021 od 15 hodin.

Tišnovští radní projednali na svém zasedání 9.června přes 45 bodů.Na stole měli zápisy z komisí rady města, bytové a majetkové věci, veřejné zakázky, školské záležitosti a také rozpočtové opatření města.

MŠ Na Paloučku

Možná jste to už zažili.Někoho z vašich blízkých postihly náhlé zdravotní problémy.Přes číslo 155 jste zavolali rychlou záchranou službu,která dorazila na místo. Záchranáři se po příjezdu vrhli k nemocnému a současně začali směrem k vám klást otázky, aby co nejrychleji a nejúčinněji pomohli.

Havárie vodovodu na ul. Dvořákova dnes způsobila přerušení dodávky vody na celé ul. Vrchlického,a to od 7.6. 15:30 do (předpoklad) 9.6. 18:00 h >> je nutná oprava poškozeného potrubí v ul. Dvořákova - Vrchlického.

Tajemnice Městského úřadu Tišnov vyhlašuje výběrové řízení pro obsazení pozice Referent/ka Odboru životního prostředí. Popis pracovní pozice >> Výkon přenesené působnosti ve správním obvodu obecního úřadu obce s rozšířenou působností dle zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší.

Tajemnice Městského úřadu Tišnov vyhlašuje výběrové řízení pro obsazení pozice Vedoucí Odboru správy majetku a komunálních služeb.

Popis pracovní pozice:

Stránky