Aktuality

V pondělí 21. března 2016 se starosta Tišnova Jiří Dospíšil setkal s několika desítkami studentů tišnovského gymnázia. Po krátkém představení se jej studenti měli možnost zeptat na to, co je z veřejného života města zajímá. Rozebrána byla témata jako např.

Upozorňujeme občany, že z důvodu nutných úprav svozových tras se od 14.4.2016 mění svozový den pro svoz bioodpadu z pátku na čtvrtek.

Město Tišnov vyhlašuje výběrové řízení pro obsazení pozice: Zahradník (pracovník organizační složky Úklid a údržba města Tišnova)

Popis pracovní pozice:

• Zajišťování údržby a výsadby stromů a keřů na pozemcích města

V březnu 2016 byla zahájena demolice kotelny na sídlišti pod Květnicí v ulici Osvobození. Stavba byla dlouhou dobu bez využití a značně zchátrala. Městu se nepodařilo objekt prodat a ani se nenašel zájemce o pronájem. Z uvedených důvodů bylo rozhodnuto o její demolici.

Městský úřad Tišnov, odbor územního plánování (dále jen pořizovatel) jako orgán obce příslušný dle ustanovení § 6 odst. 1 písm. a) zákona  č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, zahajuje v souladu s ust.

V přílohách se můžete seznámit se Závěrečným účtem Dobrovolného svazku obcí Tišnovsko a dále s výsledkem přezkoumání hospodaření a výkazem pro hodnocení plnění rozpočtu.

 

Vážení prodejci a návštěvníci, přijměte, prosím, pozvání na letošní první Tišnovské trhy, které se budou konat v sobotu 26. března 2016 na náměstí Míru, v době od 8 do 11 hodin.

Na základě obdržených informací upozorňujeme občany Tišnova a nejbližšího okolí na očekávané komplikace při průjezdu Kuřimí a to opět v období letních prázdnin.

Hledáte ideální místo pro uspořádání firemního školení a teambuildingu, adaptačního školního kurzu, školy v přírodě, školního výletu, sportovního kurzu, rodinné oslavy či jen tak se sejít s přáteli?

Využijte možnost se ubytovat v našem Rekreačním středisku Brumov.

V pondělí 14. března 2016 navštívil tišnovskou radnici hejtman Jihomoravského kraje Michal Hašek. Sešel se zde se starostou Jiřím Dospíšilem, aby se ujistili o vzájemné podpoře při přípravě rekonstrukce a dostavby tišnovské nemocnice.

Stránky