Aktuality

Dovolujeme si upozornit, že z důvodu provádění rekonstrukce chodníků a osvětlení tří přechodů pro chodce bude probíhat částečná uzavírka silnic v obci Malhostovice, v termínu od 8.3.2016 do 31.5.2016.

Webová stránka umožňující od 4.4.2016 elektronické přihlašování do mateřských škol v Tišnově, obsahující veškeré možné informace k přijímacímu řízení, je již spuštěna na adrese http://zapisms.tisnov.cz/

 

V příloze zveřejňujeme návrh rozpočtu Dobrovolného svazku obcí Tišnovsko na rok 2016.

Návrh bude rovněž vyvěšen na úřední desce. Více informací k činnosti DSO najdete na webových stránkách: http://www.dsotisnovsko.cz/

Město Tišnov vyhlašuje výběrové řízení pro obsazení pracovní pozice Referent Odboru dopravy a živnostenský úřad (živnostenské podnikání) na dobu určitou, po dobu dlouhodobé nepřítomnosti.

Zájemci se mohou přihlásit do 16.3.2016

Dovolujeme si upozornit, že z důvodu provádění prací na dostavbě a rekonstrukci stokové sítě bude probíhat částečná uzavírka silnice v Tišnově, Za Mlýnem v termínu od 1.3.2016 do 31.7.2016. Provoz bude veden v jednom jízdním pruhu a bude řízen světelným signalizačním zařízením.

Již od března 2016 můžete zaplatit většinu místních i správních poplatků kartou přímo v budově Městského úřadu Tišnov. Náš úřad se tak řadí k dalším městům, kde je již tato služba zavedena. Jednoznačné výhody služby jsou uvedeny v přiloženém letáku. Nově můžete platit např.

České dráhy sdělují, že ve dnech 23.2. a 24.2.2016 od 7:30 do 12:30 hodin proběhne výluka vlakové dopravy na trati č. 251 v úseku Tišnov - Rožná. Vlaky budou po dobu výluky nahrazeny autobusovou dopravou.

Více informací na letáku v příloze.

Město Tišnov vyhlásilo pro rok 2015 dotační programy v oblastech, které byly žadatelům o dotace známy již z předcházejících let.

K vyúčtování řádných a mimořádných dotací za rok 2015 bylo předloženo 100 dotací. Z nich bylo vyúčtováno 73 řádných dotací v oblastech:

Upozorňujeme občany sídliště a okolních rodinných domů v lokalitě Hony za Kukýrnou, že v termínu od 12.2.2016 - 29.2.2016 budou navštíveni pověřenými pracovníky Městského úřadu nebo Městské policie Tišnov za účelem provádění dotazníkového šetření.

V měsíci lednu 2016 proběhla ve spolupráci s Městskou policií Tišnov písemná anketa mezi obyvateli a podnikateli z ulic Jungmannova, Pod Květnicí a Halouzkova, která zjišťovala dopady nového zjednosměrnění ulice Jungmannova v celé její délce, a s tím související názory občanů na toto dopravní řeš

Stránky