Aktuality

Starosta města Tišnova svolává Zastupitelstvo města Tišnova k zasedání č. 2/2016, které se koná ve velké zasedací místnosti v budově radnice, nám. Míru 111, Tišnov v pondělí dne 22. února 2016 od 17:00 hodin.

Program jednání:

Každý z nás se může dostat do situace, kdy se stane svědkem nebo přímým účastníkem (v horším případě i postiženým) nějaké událostí, která ohrožuje naše zdraví, život, majetek nebo bezpečnost.

Finanční úřad pro Jihomoravský kraj zveřejnil informaci o rozšířených úředních hodinách pro podání přiznání k dani z příjmů a rovněž k výjezdům do obcí. Letáky přikládáme do přílohy.

Daňové přiznání lze podat i elektronicky:

Město Tišnov ve spolupráci se společností EKO-KOM připravilo pro občany speciální pozornost pro podporu třídění odpadů v domácnosti. Při platbě místního poplatku za komunální odpad si již první občané mohli odnést zdarma tři tašky na třídění plastů, papíru a skla.

Další archivní pořady Tišnovské televize byly v minulém týdnu zveřejněny na Youtube. Nově můžete sledovat sérii Hradní průvodce. Tato série doplnila již dříve nahrané dokumenty z cyklu Příroda Tišnovska z let 2002 - 2011.

 

 

 

 

 

 

Po krátkém úvodu vzali radní na vědomí zprávu o činnosti Komise k projednávání přestupků města Tišnova za rok 2015. Ta v průběhu roku 2015 projednala celkem 315 přestupků, z toho 76 přestupků převedených z roku 2014 a 239 přestupků oznámených v roce 2015.

Městský úřad Tišnov, Odbor stavebního řádu upozorňuje občany města Tišnova, včetně místních částí Hájek, Hajánky, Jamné, Pejškov, na povinnost mít své nemovitosti označeny číslem popisným, popř. evidenčním.

Zveme Vás na trhovou slavnost Masopustní veselí.

Výběrové šetření Životní podmínky, které Český statistický úřad pravidelně zajišťuje od roku 2005, je národní modifikací celoevropského šetření European Union – Statistics on Income and Living Conditions (EU-SILC).

V uplynulých dnech byl kompletně zdigitalizován archiv Tišnovských novin (Naše Tišnovsko, Tišnovský kulturní zpravodaj, Tišnovsko) z let 1970 - 2002. Jsme rádi, že se noviny zachovaly v takové kvalitě, že se je podařilo nabídnout touto formou badatelům, zájemcům o historii nebo např.

Stránky