Aktuality

Oznamujeme občanům, že v Tišnově a místních částech Hájek, Hajánky, Jamné, Pejškov proběhne ve svátečních dnech 24. - 26. prosince 2015, 1. ledna 2016 a v období mezi těmito svátky svoz směsného domovního odpadu stejně jako v běžných pracovních dnech.

V souvislosti s blížícím se koncem kalendářního roku upozorňujeme na změnu úředních hodin Městského úřadu Tišnov ve dnech 21. prosince 2015 – 1. ledna 2016. Vyřiďte si prosím své úřední záležitosti včas a nenechávejte je na poslední chvíli. Děkujeme za pochopení.

Oznamujeme, že k 18.12.2015 vyhlásil Jihomoravský kraj první výzvu v rámci projektu „Snížení emisí z lokálního vytápění domácností v Jihomoravského kraje“ (tzv. kotlíkové dotace).

Vážení a milí spoluobčané, dovolte mi, abych Vám jménem všech pracovníků Městského úřadu Tišnov popřála příjemné prožití vánočních svátků, v novém roce hodně štěstí, zdraví, lásky, porozumění, osobních a pracovních úspěchů.

Mgr. Iva Dvořáčková, tajemnice Městského úřadu Tišnov

Schválením Obecně závazné vyhlášky města Tišnova č.3/2015 se výše poplatku za „komunální odpad“ pro rok 2016 nemění, ale dochází k některým úpravám, které se týkají např. změny okruhu poplatníků, kteří jsou od poplatku osvobozeni (např. nově děti do jednoho roku věku).

Vážení občané a zejména pak starostové obcí, dovolujeme si Vás informovat, že Ministerstvo vnitra (odbor bezpečnostní politiky a prevence kriminality) vyhlásilo dne 3. prosince 2015 výzvu k zasílání žádostí o dotace v rámci dotačního programu Bezpečnostní dobrovolník.

Již za pár dní si můžete objednat značku "na přání". Ministerstvo dopravy zveřejnilo nejčastější otázky a odpovědi k této problematice.

Od kdy si budu moci zažádat o značku na přání?

Město Tišnov stále hledá uchazeče pro neobsazené pozice. Zajímá-li Vás některá z nabídek neváhejte nás kontaktovat.

Referent Odboru správních a vnitřních věcí - právník

Strážník Městské policie Tišnov

V návaznosti na novelu zákona o evidenci obyvatel, občanských průkazech a cestovních dokladech s platnosti od 1.1.2016 poskytujeme občanům nové informace.

Vážení spoluobčané,

rád bych Vám jménem celého vedení města Tišnova popřál příjemné prožití vánočních svátků, úspěšný vstup do roku 2016 a v něm hodně zdraví a pozitivní energie.

 

Jiří Dospíšil

Stránky